Veel gestelde vragen over het klanten portaal uren verwerking van Wiver.

Heb je vragen of twijfels kijk dan of je vraag er hieronder bij staat.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Bij aanvang van de digitalisering van de uren heeft u naast het addendum ook onze meest recente versie van onze Algemene Voorwaarden ontvangen.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb inzake de portal?

U kunt een mail sturen naar support@wiver.nl dan nemen wij contact met u op.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de online portal?

Als u gebruik wilt maken van de portal dient u contact op te nemen met uw contactpersoon binnen Wiver. Hij/Zij zal met u de benodigde gegevens doornemen en de uitnodiging versturen.

Wat is het adres van de Portal van Wiver?

Wat moet ik doen als ik de uitnodiging en andere mail niet heb ontvangen?

Check eerst uw ongewenste mail, Spam box. Mocht hij daar niet inzitten stuurt u een mail naar support@wiver.nl en dan zullen wij contact met u opnemen.

Ik wil een wachtwoord aanmaken maar dat gaat niet?

Uw wachtwoord dient minimaal 8 tekens lang te zijn en voorzien te zijn van een combinatie van een hoofdletter, kleine letter, cijfer en speciaal teken.

Lukt het nog steeds niet, stuur een mail naar support@wiver.nl en dan lossen wij het voor u op.<

wie ontvangen de reminder mail voor het controleren van de uren?

Elke gebruiker welke een account hebben aangemaakt krijgen standaard de remindermail toegestuurd. Deze mail wordt elke maandag om 6.00 en op dinsdag om 12.00 uur verzonden.

U kunt zelf in de portal aangeven welke mailadressen deze reminder dienen te ontvangen. Onder het kopje instellingen, mailinglijst kunt u mailadressen toevoegen. Of door op een huidige te klikken deze verwijderen of aanpassen.

Wie bepaald of de uren akkoord zijn?

De opdrachtgever is leidend, u controleert en accordeert. Onze medewerker vraagt akkoord voor de uren op de klus aan de voorman / uren verantwoordelijke. Deze noteert men in de App met naam van de medewerker die akkoord geeft.

Wat doe ik als de uren in de portal niet juist zijn?

Indien er afwijkingen plaats vinden met uw administratie en wat er wordt weergegeven in de portal kunt u deze aanpassen. U dient hierbij wel aan te geven wat de reden is van aanpassen. We gaan er vanuit dat de medewerker op de klus de juiste werktijden noteert in overleg met een medewerker van het inlenende bedrijf.

Wat doe ik als ik iets aan wil passen in de portal maar dat lukt niet?

Veelal gaat het mis bij het aanpassen van de uren omdat er geen toelichting wordt gegeven of omdat er geen kostenplaats wordt gekozen.

Als u iets aanpast dient u een keuze te maken waarom u iets heeft aangepast bij toelichting. Staat de keuze er niet tussen kies dan voor overige reden en geef daar aan wat de reden van aanpassen is.

Ook dient u als u met kostenplaatsen / projectnummers werkt een keuze te maken uit de mogelijkheden van projectnummers.

Wanneer kan ik de uren inzien en controleren?

Direct nadat de flexwerker de uren heeft ingediend in de app. Elke dag kunt u de uren inzien, controleren en daar waar nodig aanpassen.

In de overeenkomst ( Offerte / Addendum ) is sprake van een accordering van de uren binnen 48 uur na uitvoering van de werkzaamheden. Wat als ik dat niet red?

Om te zorgen dat er overeenstemming is over de aanpassing van de uren indien deze niet correct zijn ingevoerd is het verzoek om deze zo snel mogelijk te bekijken en daar waar nodig te corrigeren. Als u het niet binnen 48 uur red is de uiterlijk deadline dinsdag 23.59 uur.

Wat als de flexwerker verzuimd de uren aan te leveren?

In dit geval kunt u de juiste gegevens van de uitgevoerde opdracht zelf invoeren in de portal en zo de uren accorderen en verwerken. Deze gegevens zullen aan de uitzendkracht worden gecommuniceerd in de app en portal.

Geldt de 48 uur ook met betrekking tot de gewerkte uren van de vrijdag?

De eerste 48 uur vallen in het weekend en zijn geen werkdagen. U heeft voor deze en alle ingevoerde uren de tijd tot uiterlijk dinsdag 23.59 uur om te controleren en accorderen. Daarna worden ze voor akkoord bevonden.

Waarom worden de uren automatisch akkoord gegeven?

Omdat Wiver als uitzendorganisatie met een weekloon werkt dienen wij wekelijks de salarissen te verwerken van onze flexwerkers.

Wanneer worden de uren automatisch geaccordeerd?

U heeft tot dinsdag 23.59 uur de tijd om de uren te controleren en daar waar nodig aan te passen. Daarna worden alle nog openstaande urendeclaraties van de voorgaande week in de portal automatisch op akkoord gezet. Op maandag en dinsdag krijgt u een reminder vanuit het systeem om u er aan te herinneren dat er nog uren staan ter controle.

Als er automatisch geaccordeerd is, kan ik dan alsnog bezwaar maken op de verwerkte uren?

Indien de uren achteraf toch niet juist ingevoerd blijken te zijn kunt ons uiteraard benaderen voor een aanpassing van werktijden. Als u aan kunt tonen wat de juiste werktijden moeten zijn zullen wij dit aanpassen.

Wat gebeurt er met de uren van de maandag en dinsdag van de lopende week?

Deze blijven open staan tot en met de dinsdag van de volgende week. Alleen de uren van voorgaande weken worden automatisch geaccordeerd.

Wanneer is er geen sprake van minimale uren?

Indien een medewerker te laat komt of eerder weg moet.

Indien er vooraf is overeengekomen dat de opdracht korter zal duren.

Welke uren worden verwerkt?

De werkzaamheden vinden per week plaats. De week vangt aan op de maandag om 00:00 uur en de week eindigt op de zondag om 24:00 uur.

Het zijn altijd de uren van de weken voorafgaand aan de lopende week die verwerkt worden.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.