Inhuren zzp’er flink riskanter na uitspraak Hoge Raad

Arbeidsrelatie belangrijker dan overeenkomst

De Hoge Raad heeft op 6 november 2020 een belangrijke uitspraak gedaan die het inhuren van zzp’ers een stuk riskanter maakt. Volgens de Hoge Raad is de arbeidsrelatie zoals die in de praktijk geldt, belangrijker dan wat er in zzp overeenkomst is vastgelegd. Dat maakt de weg voor zzp’ers vrij om een arbeidscontract af te dwingen als zij in de praktijk hetzelfde werk doen als collega’s en er sprake is van een gezagsverhouding. zzp’ers kunnen daardoor dezelfde rechten afdwingen zoals vaste uren, doorbetaling bij ziekte en een transitievergoeding. Ook zul je dan loonbelasting moeten betalen. Veel zzp’ers en opdrachtgevers zijn tevreden met hun overeenkomst, maar het geeft de zzp’er wel een flinke stok om meet te slaan bij een conflict en veroorzaakt ook aanzienlijke financiële risico’s.

Zzp een stuk minder freelance

In Nederland werken ruim 1,1 miljoen zzp’ers in alle voorkomende branches. Ook in de bouw, logistiek en verhuisbranche wordt deze constructie vaak ingezet. Als een opdrachtgever en een zzp’er een overeenkomst sluiten, dan doen zij dat in principe op basis van freelance en flexibiliteit. De uitspraak van de Hoge Raad geeft zzp’ers meer kans een arbeidscontract af te dwingen als zij in de praktijk hetzelfde doen als medewerkers in vaste dienst. Mogelijk kunnen nu een heleboel zelfstandigen als werknemers gekwalificeerd worden met alle consequenties van dien.

Enorme risico’s bij inhuur van zzp’ers

De uitspraak is in lijn met het eindrapport van de commissie Borstlap: je bent werknemer tenzij. Daarmee wordt het oneigenlijke gebruik van zowel de payroll- als zzp-constructie tegengegaan. Alleen de allocatiefunctie (zoals deze oorspronkelijk is bedoeld) blijft gehandhaafd. Voor de lange termijn wordt daarmee duidelijk dat de zzp-constructie geen duurzame oplossing is. Door deze uitspraak worden de financiële en arbeidsrechtelijke risico’s naar voren gehaald. Met terugwerkende kracht kan worden geoordeeld dat er feitelijk sprake is van een dienstverband. Over het zzp-loon is dan alsnog loonbelasting en sociale premies verschuldigd. Tevens heeft de zzp’er daardoor recht op doorbetaling bij ziekte, een vast aantal uren en een transitievergoeding bij einde opdracht. Enorme risico’s dus.

Flexpool biedt uitkomst

De uitspraak heeft geen consequenties voor de dienstverlening van Wiver. Wiver voldoet met de flexpool aan een tijdelijke vraag (vanwege ziekte of pieken) bij verhuisbedrijven of andere logistieke dienstverleners en vervult daarmee een noodzakelijke allocatiefunctie. Wiver is al sinds 1986 actief als betrouwbare partner voor de verhuisbranche en andere logistieke dienstverleners. Mocht de uitspraak aanleiding geven de structurele inzet van zzp’ers te heroverwegen, dan denken wij graag mee in het behoud van goede medewerkers en flexibiliteit. Neem daarvoor contact op met ons Hoofdkantoor in Eemnes.