Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | gevolgen voor uitzendwerk

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | gevolgen voor uitzendwerk

Nieuwe regels voor uitzenden

Op 1 januari 2020 is de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De nieuwe wet heeft flinke gevolgen voor uitzendwerk en payrollers.

Hierna zetten we de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Paryollwerknemers krijgen dezelfde rechten

Tot 1 januari 2020 was uitzenden en payrollen in juridische zin gelijk. Nu is dat veranderd. Paryollwerknemers krijgen voortaan recht op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als de andere werknemers van de opdrachtgever. Het financiële voordeel en de flexibiliteit vallen daarmee voor een groot gedeelte weg. Zeker ten opzichte van uitzenden.

Payroll kan alleen nog als kan worden aangetoond dat er sprake is van het de zogenaamde allocatiefunctie. Dit is de rol die het uitzendbureau als intermediair tussen werkgever en werknemer aanneemt. Huur je werknemers in via Wiver, dan verandert er niets voor jou. Maak je gebruik van een payrollbedrijf? Let dan goed op, want dat kan financiële gevolgen hebben.

Transitievergoeding vanaf dag 1

Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet, hebben recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag dat wordt gewerkt. Voorheen was pas een transitievergoeding verschuldigd op het moment dat een werknemer langer dan 24 maanden werkzaam was. Voor elk jaar van een arbeidsovereenkomst wordt een derde maandsalaris transitievergoeding berekend.

De overeenkomsten met opdrachtgevers en uitzendkrachten zijn op deze nieuwe wet aangepast. Daarin is vastgelegd hoe er uit oogpunt van goed werkgeverschap wordt omgegaan met de transitievergoeding en wie deze betaalt.

Meer bescherming oproepkrachten

Er is sprake van een oproepovereenkomst als er geen vaste arbeidsduur is vastgelegd of de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten(ULV). Ook wel nul-urencontract of min-maxcontract genoemd. Vanaf 1 januari geldt de verplichting bij oproepovereenkomsten minimaal 3 uur loon uit te keren. Ook kan een oproepkracht alleen tot werk worden verplicht als dit minmaal 4 kalenderdagen van te voren bekend wordt gemaakt. Ook moet uiterlijk na 12 maanden bij een dienstverband zonder loondoorbetalingsverplichting een dienstverband met vaste arbeidsomvang worden aangeboden.

Meer informatie?

Het wordt al met al aantrekkelijker om gebruik te maken van uitzendkrachten. Zeker als je rekening houdt met het feit dat nog tot 5 jaar na dato loonvorderingen kunnen worden ingesteld. Meer informatie of advies nodig? Neem contact op via info@wiver.nl.